Inrichting administratie

Opzetten en inrichting van uw boekhouding

Onderschat administratie niet; ik ben overtuigd dat het bijhouden van administratie van essentieel belang is binnen uw bedrijf. Tijdig inzicht in uw bedrijfsmatige cijfers geeft overzicht, grip en belangrijke stuurinformatie om de financien positief te beinvloeden.

Ik ben gespecialiseerd in het opzetten van administraties. Ik bespreek uw wensen en bij de uitvoering houd ik rekening met de verschillende bedrijfskaders van mijn klanten. Ik heb sterke voorkeur voor een specifiek boekhoudprogramma, maar ben inmiddels gespecialiseerd in verschillende programma’s. Samen met u bepaal ik het geschikte programma voor uw bedrijf en richt ik deze volledig en optimaal in. U heeft te allen tijd inzicht en overzicht.

Bent u niet tevreden over uw huidige boekhouding? Ik richt deze graag opnieuw voor u in.

De voordelen van administratie op maat

•  Eenvoudige facturatie, debiteuren- en crediteurenadministratie
•  Inzicht in verschillende productgroepen met betrekking tot winstgevendheid
•  Gespecificeerde omzet en inkoop
•  Eenvoudig te creëren financiële overzichten
•  Elektronische verzending BTW en ICP naar de belastingdienst
•  Vergelijkingen met voorgaande periodes